Hikmah: Islam Kebaikan Universal

Muarif Ramadhan, Fajri Gunawan ยท Selasa, 04 Mei 2021 - 17:24:00 WIB

JAKARTA, iNews.id - Kultum bersama Ustaz M Khoirul Huda, MA mengulas tentang Islam Kebaikan Universal. Bulan Ramadan bulan yang mulia tempat kita dilatih, dididik agar memiliki mentalitas yang baik sehingga selepas Bulan Ramadan kita keluar sebagai manusia yang mempunyai sikap baik kepada sesama.

Islam adalah agama kebaikan yang bersifat universal, dimana Islam mengajarkan tentang apa yang disebut dengan Ihsan. Ihsan merupakan perberbuatan baik kepada sesama dikaitkan dengan keyakinan, keimanan dan tauhid, dari sini kita bisa memahami bahwasanya sikap baik kita kepada sesama hendaknya didasarkan ke tauhidtan kita serta didasarkan keinginan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

Kebaikan yang diajakan oleh Islam dan yang dituntut oleh Islam adalah, kebaikan yang bersifat yang universal tanpa membeda bedakan latar belakang seseorang, serta sikap baik kepada seseorang bisa dilaksanakan apabila kita mempunyai kerendahan hati.


Editor : Dani M Dahwilani