Jadwal Imsakiyah & Salat

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01-06-2019 04:26 04:36 11:52 15:14 17:46 19:01
02-06-2019 04:26 04:36 11:53 15:14 17:46 19:01
03-06-2019 04:26 04:36 11:53 15:14 17:46 19:01
04-06-2019 04:27 04:37 11:53 15:14 17:46 19:01
05-06-2019 04:27 04:37 11:53 15:14 17:46 19:02
06-06-2019 04:27 04:37 11:53 15:14 17:46 19:02
07-06-2019 04:27 04:37 11:53 15:15 17:47 19:02
08-06-2019 04:27 04:37 11:54 15:15 17:47 19:02
09-06-2019 04:27 04:37 11:54 15:15 17:47 19:02
10-06-2019 04:28 04:38 11:54 15:15 17:47 19:03
11-06-2019 04:28 04:38 11:54 15:15 17:47 19:03
12-06-2019 04:28 04:38 11:54 15:15 17:47 19:03
13-06-2019 04:28 04:38 11:55 15:16 17:48 19:03
14-06-2019 04:28 04:38 11:55 15:16 17:48 19:03
15-06-2019 04:29 04:39 11:55 15:16 17:48 19:04
16-06-2019 04:29 04:39 11:55 15:16 17:48 19:04
17-06-2019 04:29 04:39 11:55 15:16 17:48 19:04
18-06-2019 04:29 04:39 11:56 15:17 17:49 19:04
19-06-2019 04:29 04:39 11:56 15:17 17:49 19:05
20-06-2019 04:30 04:40 11:56 15:17 17:49 19:05
21-06-2019 04:30 04:40 11:56 15:17 17:49 19:05
22-06-2019 04:30 04:40 11:57 15:17 17:49 19:05
23-06-2019 04:30 04:40 11:57 15:18 17:50 19:05
24-06-2019 04:31 04:41 11:57 15:18 17:50 19:06
25-06-2019 04:31 04:41 11:57 15:18 17:50 19:06
26-06-2019 04:31 04:41 11:57 15:18 17:50 19:06
27-06-2019 04:31 04:41 11:58 15:18 17:51 19:06
28-06-2019 04:31 04:41 11:58 15:19 17:51 19:06
29-06-2019 04:32 04:42 11:58 15:19 17:51 19:07
30-06-2019 04:32 04:42 11:58 15:19 17:51 19:07