Hikmah: Puasa di Masa Pandemi

Program Hikmah bersama Ustaz Yusrul Hana mengulas tentang Puasa di Masa Pandemi Covid-19. Pandemi ini oleh Allah SWT diturunkan dalam setiap Nabi-Nabinya.

Terkini