ITB-Kemendes PDTT Entaskan Daerah 3T dengan Teknologi Tepat Guna

Rektor ITB: kerja sama ini bukan sekadar kementerian meminta bantuan ITB dalam pembuatan teknologi tepat guna di masyarakat.

Terkini