9 Peninggalan Kerajaan Demak, Ada Lawang Bledeg Dikenal Pintu Petir

Peninggalan kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa menarik untuk ditelusuri.

Terkini