Malam Penganugerahan KDI 2022, Mendes Doakan Almarhum Azyumardi Azra

sosok Prof Azra yang juga merupakan seorang ketua Dewan Pers saling berkaitan dengan event yang tengah digelar oleh MNC Portal Indonesia.

Terkini